تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارات بدنی وارد شده به بیمارکه از طرف مسئولیت پزشک به علت غفلت، سهل انگاری یا اشتباه وی در حین خدمات حرفه ای رخ داده باشد.بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان طبق قوانین مسئولیت مدنی و قانون و مقررات نظام پزشکی تنظیم گردیده است.