تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئولیت خسارات جانی احتمالی برای افرادی که در مراکز فوق مشغول به کار یا تحصیل می باشند به عهده مدیران مراکز بوده که با تهیه ان اگر اتفاقی برای افراد در زمان حضور در مکان اموزشی رخ دهد را تحت پوشش قرار می دهد.