تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت در این شغل مسئولیت انان را در قبال اشخاص ثالث در حین انجام وظیفه محیط بانی وشکاررا تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.