تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورت به وجود آمدن خسارت برای خودرو اشخاص استفاده کننده از پارکینگ خصوصی و عمومی،اگر خسارت برعهده صاحبان پارکینگ باشد، این بیمه نامه خسارات وارده را جبران می نماید.