تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئولیت تمامی خسارات وارده به خودروها در زمانی که در تعمیرگاه هستند، به عهده صاحبان این مکان می باشد. این بیمه نامه برای پوشش خسارات ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه های مجاز صادر می گردد.