تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیران  سالن های اجلاس، سینما، کنسرت در مقابل مشکلات احتمالی اشخاص استفاده کننده از سالن ها مسئول می باشند. برای جبران خسارات جانی از این خطرات احتمالی در این مکان ها بیمه نامه مسئولیت مدیر سینما صادر می گردد.مدیران  سالن های اجلاس، سینما، کنسرت در مقابل مشکلات احتمالی اشخاص استفاده کننده از سالن ها مسئول می باشند. برای جبران خسارات جانی از این خطرات احتمالی در این مکان ها بیمه نامه مسئولیت مدیر سینما صادر می گردد.