تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این رشته بیمه ای به عنوان یکی از قسمت های فنی شرکت در بر دارنده رشته های بیمه ای هواپیما، کشتی، وجوه و حمل کالا می باشد. وسعت روز افزون تجارت، دخالت عوامل گوناگون در یک چرخه تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید.  بیمه گران جهت سهولت و ایجاد اطمینان بیشتر بین طرفین تجاری به این زمینه ورود نموده اند. بیمه حمل و نقل کالا یکی از روش هایی است که صاحبان بنگاه های تجاری و تجار به دلیل تسهیل و گسترش مبادلات تجاری از آن بهره می جویند. این بیمه نامه از حمایت قانون تجارت ، قانون بیمه ، آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف جهانی برخوردار می باشد و به ایفای نقش مؤثر خود در مبادله های تجاری متعهد است.