تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

fire insuranceطبق اصل نفع بيمه اي و بر اساس مالكيت، راهن نفع بيمه اي داشته و ميتواند بيمه نامه خريداري نمايد و بانكها جهت تضمين وجه پرداختي به افراد و مراكز در ابتداي امر درخواست خريد بيمه نامه مي دهند.