تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این بیمه هیچ نوع الزامات قانونی تعیین نگردیده است وبیمه نامه با اختیار شخص تهیه می شود. این بیمه نامه در نمایندگی ها، کارگزاری ها و مجتمع های بیمه ایران ارائه می گردد.