تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمه ای است که یک سوی قرارداد به دلیل تخلف از شرایط قید شده در قرارداد سبب ضرر وزیان طرف مقابل می شود. این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از موارد ذکر شده را جبران خواهد نمود.