تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه درمورد جبران خسارت مالی وجانی وارده، ناشی از خطرات استفاده کالا به استفاده کنندگان کالا و افراد ثالث می باشد که در صورت وجود عیب ونقص در کالای تولیدی وعدم رعایت ایمنی به وقوع می پیوندد.