تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در پاسخ به افرادی که معتقدند سرمایه گذاری در بانک مطمئن تر از سرمایه گذاری در بیمه زندگی است چند سوال میپرسم:

1 – اگر روزی در بانک آتش سوزی رخ بدهد چه کسی مسئول پرداخت خسارت و جبران هزینه ها می باشد؟

2 – اگر شخصی پولهای بانک را به سرقت ببرد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

3 – اگر حادثه ای برای کارکنان بانک اتفاق بیفتد چه کسی هزینه های درمان را پرداخت میکند؟

4 – بانکها برای وامهایشان وثیقه دریافت میکنند و سپس این وثیقه ها را نزد شرکتهای بیمه در مقابل سیل ، آتش سوزی و زلزله بیمه میکنند، درست است؟

5 - آیا شما اینکار بانکها که کارکنان شان و تمام اموالشان و جا و مکانشان را نزد شرکت بیمه ، بیمه میکنند نشان از اعتماد بانکها به شرکت بیمه نمی دانید؟

البته داشتن یک بیمه زندگی هیچ منافاتی با سرمایه گذاری در بانکها ندارد و شما میتوانید در کنار بیمه زندگی در بانکها نیزسرمایه گذاری کنید.