تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این بیمه نامه شما بر پایه نیاز های خود و خانواده، در ابتدا میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می کنید و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت ان را بر می گزینید. حق بیمه های پرداختی شما پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوشش های اضافی به اندوخته سرمایه گذاری شما افزوده می شود.
اندوخته سرمایه گذاری شما با اختصاص نرخ سود تضمینی انباشته شده و طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود انها افزایش یافته و سرمایه ای مناسب ومطمئن برای رفع نیاز های احتمالی و برنامه های اینده شما خواهد بود.
در پایان مدت بیمه، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود ان به اضافه مبالغ اضافی ناشی از تخصیص سود مشارکت در منافع به شما پرداخت می شود.در صورت فوت بیمه شده در خلال مدت بیمه نیز، سرمایه بیمه ای به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افراد تعیین شده، پرداخت خواهد شد.