تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اینکه تمامی اسانسور ها از طرف مالکان ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری، تعمیر ونگهداری دوره ای می شوداما گاها خطرات ناشی از سهل انگاری در نگهداری آسانسور باعث ورود صدمه به استفاده کنندگان می گردد. بیمه نامه مذکور برای پوشش غرامت فوت ونقص عضو سرنشینان اسانسور در صورت بروز حادثه صادر می شود.