تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در طی مراجعه بیمار به مراکز درمانی، مدیر فنی درمانگاه، بیمارستان یا کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که رخ می دهد.در نتیجه بیمه نامه مسئولیت فنی بیمارستان برای پوشش خسارات جانی احتمالی برای این مدیران طراحی شده است.