تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

بیمه مسئولیت حرفه ای

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای همانگونه که از اسمش پیداست به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت مراقبین صادر می گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این بیمه نامه مسئولیت برای جبران خسارت های مالی ناشی از مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران برای اشخاص ثالث صادر می گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این بیمه نامه در جهت جبران خسارات مالی احتمالی ناشی از مسئولیت وکلا در مقابل افراد ثالث صادر می گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسئولیت تمامی خسارات وارده به خودروها در زمانی که در تعمیرگاه هستند، به عهده صاحبان این مکان می باشد. این بیمه نامه برای پوشش خسارات ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه های مجاز صادر می گردد.