تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در استخرها مسئول حفظ حیات وزندگی اشخاص به عهده مدیران وناجیان استخر می باشد.این بیمه نامه برای پوشش خسارات جانی احتمالی اتفاقات رخ داده در استخرها صادر می شود.