تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولید کنندگان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این بیمه نامه شامل کیفیت محصولات وخسارات وارده به دلیل استفاده از این محصولات می باشد که در صورت وجود نقص و عیوب در کالا ی  تولیدی وعدم ایمنی به وقوع می پیوندد، و به تقاضای بیمه گذار صادر می شود.