تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه نامه شامل کیفیت محصولات وخسارات وارده به دلیل استفاده از این محصولات می باشد که در صورت وجود نقص و عیوب در کالا ی  تولیدی وعدم ایمنی به وقوع می پیوندد، و به تقاضای بیمه گذار صادر می شود.