تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بیمه عمر و پس انداز انفرادی - بیمه ایران - کرج

در بیمه عمر و پس انداز انفرادی اگر بیمه شده در مدت قرار داد بیمه نامه فوت نماید،در صورت پرداخت حق بیمه ها تا تاریخ فوت، سرمایه درج شده در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که امکان دارد از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت می شود و چنانچه تا پایان قرارداد ادامه یابد سرمایه مندرج به اضافه سرمایه ای که ممکن است از محل مشارکت در منافع تشکیل شده باشد به استفاده کننده پرداخت می گردد.