تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
بیمه عمر زمانی انفرادی - بیمه ایران - کرج

در بیمه عمر زمانی انفرادی اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد فوت نماید و حق بیمه ها را تا زمان تاریخ فوت خویش پرداخت نماید، سرمایه مندرجه در قرارداد به ذینفع (استفاده کننده) پرداخت خواهد شد. و اگربیمه شده در پایان مدت قرار داد در قید حیات باشد، هیچ گونه سرمایه ای به اوتعلق نمی گیرد، حق بیمه ها نیز قابل برگشت نبوده وبیمه گر تعهدی نخواهد داشت. از امتیازات این بیمه اندک بودن حق بیمه می باشد و همچنین سن شخص بیمه شونده به اضافه مدت قرارداد بیمه نباید از 70سال بیشتر باشد.