تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بیمه ازدواج جوانان

تامین کمک هزینه حق المشاوره قبل از ازدواج
تامین کمک هزینه برگزاری مراسم عقد وعروسی
تامین کمک هزینه کنسلینگ مراسم  عقد و عروسی به علت حوادث
تامین کمک هزینه تهیه جهیزیه
تامین کمک هزینه پرداخت مهریه
تامین کمک هزینه تامین مسکن
تامین کمک هزینه تولد اولین نوزاد
فوت بیمه شده
شرایط و مزایای بیمه نامه :

سن بیمه شدگان : از بدو تولد تا 35 سال تمام.
مدت قرارداد بیمه : حداقل 5 سال و حداکثر تا رسیدن بیمه شده به سن 40 سالگی (40≥ مدت قرارداد + سن بیمه شده).
سرمایه فوت بیمه نامه : حداقل 000ر000ر10 ريال و حداکثر 000ر000ر200 ريال .
روش پرداخت حق بیمه : ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یکجا.
ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت : 0 تا 20 درصد سالانه به انتخاب بیمه گذار.
مزایای این بیمه نامه به جز پرداخت غرامت فوت بیمه شده در طول قرارداد عبارتست از :
. کمک هزینه مشاوره ازدواج حداکثر به میزان 30 درصد

. کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج حداکثر به میزان 80 درصد

.کمک هزینه تهیه مسکن یا جهیزیه حداکثر به میزان 80 درصد

. جبران هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج حداکثر تا سقف 20 درصد

. کمک هزینه پرداخت مهریه حداکثر تا سقف 90 درصد

.کمک هزینه تولد نخستین فرزند حداکثر تا سقف 20 درصد .

دوره انتظار برای استفاده هر کدام از مزایای فوق الذکر ، 5 سال می باشد.
شرط استفاده و دریافت هر یک از مزایای بیمه نامه ارایه مستندات مثبته خواهد بود.
درصورت استفاده از هریک از مزایای بیمه نامه توسط بیمه گذار ، جدول پیوست بیمه نامه تغییر یافته و پس از تایید جدول جدید به بیمه گذار تقدیم می گردد
 
پرداخت کمک هزینه مشاوره ازدواج بعد از سن 15 سالگی بیمه شده امکان پذیر است.
هزینه ناشی از لغو ناگهانی مراسم ازدواج صرفا بابت وقوع هر یک از اتفاق های زیر و با ارایه مدارک مربوطه قابل پرداخت می باشد:
فوت یکی از زوجین
فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی درجه یک زوجین
وقوع هرگونه حادثه در حین اجرای مراسم
استفاده کننده درصورت حیات این بیمه نامه در پایان مدت قرارداد ، صرفا شخص بیمه شده
می باشد.
معاینه پزشکی : انجام معاینه پزشکی این بیمه نامه برای بیمه شدگان باتوجه به سن و سرمایه فوت آن اجباری نمی باشد. بدیهی است براساس اطلاعات وضعیت سلامتی افراد خانواده یا پاسخهای بیمه شده به پرسش های پزشکی مندرج در پیشنهاد ، براساس نظر پزشک معتمد واحدهای اجرایی معاینه انجام خواهد شد.بدیهی است درج ضریب اضافه نرخ پزشکی براساس جداول قد و وزن
بیمه شده توسط شبکه فروش در بیمه نامه صادره الزامی است.
جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه و شرایط عمومی بیمه نامه جوانان پس از صدور هر
بیمه نامه از سیستم جامع عمر قابل دریافت است که باید به همراه بیمه نامه و شرایط عمومی به بیمه گذار با اخذ برگ رسید ارایه گردد.
با عنایت به اینکه امکان تهیه بیمه نامه برای خانواده ها نیز میسر گردیده لذا سنین بیمه شدگان از بدو تولد تا سن 35 سالگی برنامه ریزی گردیدهاست

با توجه به اینکه میزان پوشش بیمه نامه بر اساس توان مالی بیمه گذاران  و حق بیمه پرداختی خواهد بود لذا جهت توضیح و آگاهی بیشتر در ابتداء بیمه نامه با پرداخت حق بیمه 50 هزار تومان برای سنین تا 10 سال -100 هزار تومان برای سن 10تا  سال 15-150هزار تومان برای سن 15 تا 20 سال  و200 هزار تومان برای سن 20 به بال   برنامه ریزی شده پیشنهاد می گردد و سقف تعهدات بیمه گر در هر یک از فاکتورهای فوق به تناسب حق بیمه پرداختی متغیر خواهد بود