تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعهدات عمده يك شركت بيمه زندگي به بيمه‌گذارانش، كه ذخيره بيمه‌نامه (يا ذخيره رياضي) نيز گفته مي‌شود، به نحوي محاسبه مي‌شود كه در تناظر با تعهدات آتي پوشش‌هاي ارائه شده در قرارداد بيمه زندگي باشد. از آنجا كه مبناي محاسبه ذخيره بيمه‌نامه در قانون بيمه نيز مشخص شده است در بعضي از كشورها به آن ذخاير قانوني نيز گفته مي‌شود.